de velden van de vuilstraat

de velden van de vuilstraat

katrien wyckaert
katrien wyckaert
1.550,00
17 mensen steunen deze actie.
Deze actie is 175 dagen afgelopen.

Goed eten is een recht

Maar dat recht is, mede door de coronacrisis, verre van evident. Ervoor zorgen dat iedereen, van jongs af aan, toegang heeft tot genoeg en gezond eten, dat is iets wat we samen kunnen. Als burgers, als moeder of vader, als boer, als school, als supermarkt, als overheid, als stad, als gemeenschap. Daar zet ik mee mijn schouders onder.

Steun je Rikolto? Onze gezamenlijke hulp is broodnodig!

Als je in de loop van het jaar 2021 tenminste €40 schenkt aan Rikolto, heb je recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.

Steun deze actie

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 175 dagen afgelopen.