Lynn

Lynn  Geerinck
Lynn Geerinck
55,00
2 mensen steunen deze actie.
Deze actie is 175 dagen afgelopen.

Goed eten is een recht. Maar dat recht is, mede door de coronacrisis, verre van evident. Ervoor zorgen dat iedereen, van jongs af aan, toegang heeft tot genoeg en gezond eten, dat is iets wat we samen kunnen. Als burgers, als moeder of vader, als boer, als school, als supermarkt, als overheid, als stad, als gemeenschap. Daar zet ik mee mijn schouders onder.

Als je op deze pagina komt, heb je wellicht een lepel in handen gekregen van de doos die ik ben gestart.

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 175 dagen afgelopen.