keten voor goed eten OYA Holsbeek

keten voor goed eten OYA Holsbeek

Luttie Brusseleers
Luttie Brusseleers
50,00
1 persoon steunt deze actie.
Deze actie is 554 dagen afgelopen.

Goed eten is een recht. Maar dat recht is, mede door de coronacrisis, verre van evident. Ervoor zorgen dat iedereen, van jongs af aan, toegang heeft tot genoeg en gezond eten, dat is iets wat we samen kunnen. Als burgers, als moeder of vader, als boer, als school, als supermarkt, als overheid, als stad, als gemeenschap. Daar zet ik mee mijn schouders onder.

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 554 dagen afgelopen.