Joris loopt jaar uit, jaar in!

Joris loopt jaar uit, jaar in!

Joris Aertsens
Joris Aertsens
100,00
1 persoon steunt deze actie.
Deze actie is 207 dagen afgelopen.

De Keten voor Goed Eten

Corona strooit veel roet in het eten.
Zo kan de normale Rikolto-campagne met verkoop aan de supermarktwinkel niet doorgaan.
Daarom de actie "de keten van goed eten".
Als bijdrage aan deze actie zal ik lopen jaar in, jaar uit.
Tussen 15 december en 15 januari, plan ik 1000 minuten te lopen.

Misschien wil jij mij en Rikolto moreel en financieel steunen, want Goed eten is een recht. Maar dat recht is, mede door de coronacrisis, verre van evident. Ervoor zorgen dat iedereen, van jongs af aan, toegang heeft tot genoeg en gezond eten, dat is iets wat we samen kunnen. Als burgers, als moeder of vader, als boer, als school, als supermarkt, als overheid, als stad, als gemeenschap. Daar zet ik mee mijn schouders onder.

Doe een gift voor Rikolto

Als je in de loop van het jaar 2021 tenminste €40 schenkt aan Rikolto, heb je recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.

Steun deze actie

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 207 dagen afgelopen.