De Keten Voor Goed Eten - Remarkable Europe

De Keten Voor Goed Eten - Remarkable Europe

Remarkable Europe
Remarkable Europe
15,00
3 mensen steunen deze actie.
Deze actie is 175 dagen afgelopen.

Wij doen mee met de Keten voor Goed Eten

Goed eten is een recht. En dat recht is, mede door de coronacrisis, verre van evident.

Zo verwacht het Wereldvoedselprogramma dat het aantal mensen in acute hongersnood zal verdubbelen van 135 naar 270 miljoen. “Maar ook in ons land maakt de coronacrisis meer gezinnen kwetsbaar”, zegt woordvoerder Jelle Goossens. “Goede voeding dreigt dan een luxe te worden, en dat heeft op langere termijn desastreuze gevolgen voor de gezondheid.”

Wij starten alvast een Keten voor Goed Eten!

Doe een gift voor Rikolto

Als je in de loop van het jaar 2021 tenminste €40 schenkt aan Rikolto, heb je recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.

Start je eigen Keten Voor Goed Eten

Start je eigen Keten Voor Goed Eten

Ik doe mee!
Steun deze actie

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 175 dagen afgelopen.