Karens keten voor goed eten

Karens keten voor goed eten

Karen Janssens
Karen Janssens
1.325,00
25 mensen steunen deze actie.
Deze actie is 175 dagen afgelopen.

Goed eten is een recht

En dit recht is verre van evident voor iedereen, zeker in deze tijden en ook in België. Toegang hebben tot genoeg en gezond eten, maakt al het verschil in de wereld. Het is de beste gezondheidzorg, de beste armoedebestrijding.. Daar werkt Rikolto (Vredeseilanden) aan. Goed eten voor iedereen, overal en altijd. Maar daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Daarom wil Rikolto, het vroegere Vredeseilanden over heel Vlaanderen een keten voor goed eten bouwen. Het is een alternatieve actie voor onze jaarlijkse campagne aan warenhuizen die om gekende redenen niet kan doorgaan. We schenken 20.000 houten Rikolto- lepels weg over heel Vlaanderen. De lepels worden gekoppeld aan een vrijwillige bijdrage ten voordele van Rikolto. Daar zet ik graag mijn schouders onder.

In de huidige omstandigheden kunnen Rikoltovrijwilligers niet persoonlijk om steun vragen aan supermarkten of op straat, maar ons engagement is er niet minder om. Als je in de loop van het jaar 2021 tenminste €40 schenkt aan Rikolto, heb je recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.
Steun hier onze actie voor Rikolto of op BE64 0000 0000 5252 met vermelding 'team Karen'.

Steun me met een gift

Ik heb jarenlang professioneel voor Rikolto gewerkt. En nu zet ik met evenveel plezier als vrijwilliger mijn schouders onder hun fantastische project. Meer duurzame voedselsystemen zijn hoogst noodzakelijk en goed eten is een mensenrecht, voor iedereen.

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 175 dagen afgelopen.