Nieuwjaarswensen

Nieuwjaarswensen

Jan Wyckaert
Jan Wyckaert
750,00
4 mensen steunen deze actie.

Beste familie en vrienden,

Ik wens jullie alles wat mooi en goed is voor 2019. De donkerste dagen voorbij, koester ik het verlangen en de hoop naar een ander en beter jaar.
We hebben 2018 afgerond met een klimaatmars waar meer dan 70.000 burgers hun stem lieten horen én met de val van de regering over het VN migratiepact.
Sommige krachten in de samenleving maken sluw gebruik van een diepgeworteld angstgevoel bij vele mensen: angst voor verlies van rijkdom, angst voor migranten en terroristen. Angst versluiert of verbergt waar het uiteindelijk wél moet over gaan. Migratie en de bescherming van de eigen grenzen zouden niet centraal mogen staan in het debat vandaag. Indien je rationeel naar de uitdagingen kijkt, dus niet vanuit ons angstgevoel, maar vanuit feiten, moeten we het hebben over klimaat, schaarste, sociale en ecologische degradatie. Waarom durven we niet denken aan een toekomst met lagere groei, minder vervuiling, minder consumptie, minder vernietiging en uitputting van onze planeet? We horen overal dat wij minder beslag moeten leggen op de rijkdommen van deze planeet. Maar weinig politici durven te verkondigen dat sommigen een beetje armer moeten worden om het zo samen ‘beter’ te hebben. Zijn we echt niet meer dan irrationele mensen die gedreven worden door angst? In zijn recente boek ‘Wat ik ervan begrijp’ schrijft Koen Geens het volgende: “De vooruitgang van elke mens vergt dat we ons buikgevoel geduldig overstijgen, en elkaar het licht in de ogen gunnen. Indien we onze instincten laten gebruiken door mensen die er handig op inspelen, verliezen we zonder het te willen of te weten de greep op onze toekomst”’.

Laat ons samen pleiten voor een maatschappelijk verhaal dat de mensheid op andere sporen kan zetten. Een verhaal dat minder gebouwd is op buik- en angstgevoel, maar vooral op redelijkheid. Een verhaal waarbij wereldburgerschap, solidariteit, samenwerking en verbondenheid centraal staan omdat dit het enige redelijke antwoord is op de uitdagingen waar wij met z’n allen voor staan.

Dit brengt me bij Rikolto (Vredeseilanden).
‘Eten roert de planeet’. Met deze lijn gaan we in januari de straat op. We roepen op tot wereldburgerschap, samenwerking en verbondenheid en we vragen solidariteit, niet alleen voor degenen die het nodig hebben vandaag maar ook voor de volgende generaties, onze kinderen en onze kleinkinderen.
Ik ben fier dat ik deel ben van een sterk team dat zich gesteund weet door vele vrijwilligers in de campagne, door duizenden sympathisanten die ons met een gift steunen, door een sterke raad van bestuur en een geëngageerde algemene vergadering. Samen mogen we trots zijn als we terugblikken op het vorige jaar.
Mijn collega’s in Congo blijven wegen zoeken om, in een door geweld geteisterde regio, kwaliteitskoffie van 5000 boeren te vermarkten. Je kan deze Kivu koffie overigens vinden in de rekken van je Colruytwinkel. Een klein mirakel. In Nicaragua, tegen de achtergrond van politieke instabiliteit, blijven we investeren in duurzame cacaoteelt, zodat de boeren het hoofd kunnen bieden aan de effecten van klimaatverandering. In Vietnam strijden we tegen een traditie van overmatig pesticidegebruik en kiezen we voor gezonde, eerlijke en duurzame groenteteelt.
In België ijveren we ervoor dat alle kinderen toegang hebben tot een gezonde en duurzame maaltijd op school.
Afgelopen werkjaar hebben we het debat rond een duurzaam en eerlijk voedselsysteem geagendeerd bij grote spelers in de voedingssector. We deden dit in alliantie met partners uit het bedrijfsleven, de academische sector, de overheid en andere middenveldorganisaties.
We zijn er nog niet, maar de richting is bepaald.

Ik wens de wereld en onszelf een spannend en sprankelend 2019. Laat ons zelf-kritisch zijn en goed luisteren naar een andere stem. Laat ons schoonheid creëren, in onze recepten en in kunst op onze muren. Laat ons blijven knipogen en laat ons niet heiliger zijn dan wie ook. Maar laat ons vooral handelen in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.
Een betere wereld, begint bij ons eten. En daar hebben we jouw steun voor nodig. Steun onze projecten hier en nu en sluit jouw jaar af in schoonheid. Steunen kan via deze actiepagina.

Hartelijke en dankbare groet,
Jan Wyckaert

P.S. Als jouw gift ons bereikt voor 31/12, ontvangt u in februari van ons een fiscaal attest waarmee u 45% van het bedrag via uw belastingen kan recupereren.
P.S.2 De begeleidende nieuwjaarsbrief is van Maarten Inghels.

Steun deze actie

Wie steunt deze actie?