Cycling4Lives

Cycling4Lives

Cycling4Lives Cycling4Lives
Cycling4Lives Cycling4Lives
11.965,00
42 mensen steunen deze actie.
Deze actie is 88 dagen afgelopen.

Hallo iedereen,

Het is geen publiek geheim dat wij met z’n allen de fiets-microbe heel sterk te pakken hebben. Getuige onze afgelopen avonturen: de beklimming van de Stelvio, de Mont Ventoux, Sella Ronda, Passo Gavia, Télégraphe, Galibier, ...) - klein bier in vergelijking met onze plannen voor september 2020. Volgend jaar gaan we de flanken van de Kilimanjaro trotseren, gaan we ons een weg banen door de zanderige single tracks en het onherbergzaam landschap van de Masaai vlakte in Tanzania.

Waarom in godsnaam? ;-)

Omdat we de kans krijgen om met onze passie bij te dragen aan de strijd tegen armoede die daar helaas elke dag gevochten wordt door de lokale boeren. Met de Rikolto Classic in Tanzania fietsen we naar de boeren waarvoor we geld inzamelden.

Rikolto in Tanzania - het passievruchtenprogramma

Op de flanken van de Kilimanjaro ondersteunt Rikolto de boeren die passievruchten telen voor de lokale markt en de export. Enerzijds verbinden ze de boeren met potentiële lokale en internationale markten, anderzijds werken ze onder andere aan betere sociale werkomstandigheden, training rond pesticiden, specifieke eisen rond smaak, grootte en kleur,… .

Elke deelnemer betaalt zelf zijn reis én engageert zich om 3.000 euro in te zamelen voor Rikolto. Gezien we deze uitdaging samen aangaan, staan we voor een gezamenlijk doel van 22.000€. Met dit heel enthousiast team gaan wij een pak leuke initiatieven uitwerken voor fundraising.

Momenteel geplande acties zijn:
+ 21 sept: Start-up fuif
+ okt-dec: Champagne-actie
+ feb-maart: Mega Event (details volgen nog)
+ MTB tocht C4L

Meer details? Ga naar onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Cycling4Lives/

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 88 dagen afgelopen.