de keten voor goed eten Rupel

de keten voor goed eten Rupel

team Rupel
team Rupel
9.397,30
226 mensen steunen deze actie.
Deze actie is 208 dagen afgelopen.

Goed eten is een recht

En dit recht is verre van evident voor iedereen, zeker in deze tijden en ook in België. Toegang hebben tot genoeg en gezond eten, maakt al het verschil in de wereld. Het is de beste gezondheidzorg, de beste armoedebestrijding.. Daar werkt Rikolto (Vredeseilanden) aan. Goed eten voor iedereen, overal en altijd. Maar daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Daarom wil Rikolto, het vroegere Vredeseilanden over heel Vlaanderen een keten voor goed eten bouwen. Het is een alternatieve actie voor onze jaarlijkse campagne aan warenhuizen die om gekende redenen niet kan doorgaan. We schenken 20.000 houten Rikolto- lepels weg over heel Vlaanderen. De lepels worden gekoppeld aan een vrijwillige bijdrage ten voordele van Rikolto. Ook in onze streek zijn er veel mensen die werken aan het recht op goed eten en die daarom onze campagne graag mee ondersteunen.

Bekijk hier de filmpjes van onze lokale 'foodheroes'.

Onze vrijwilligers kunnen in de huidige omstandigheden niet persoonlijk om steun vragen aan supermarkten of op straat, maar ons engagement is er niet minder om. Als je in de loop van het jaar 2021 tenminste €40 schenkt aan Rikolto, heb je recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.
Steun hier onze actie voor Rikolto of op BE64 0000 0000 5252 met vermelding 'team Rupel'.

Steun ons met een gift

Alvast bedankt voor jullie steun!

Roosmarijn Smits, Liesbet Heyman, Caroline Moens, Emilie Moens, Veerle Lavaert, Annemie Scheers, Nathalie Janssens en Kristien Deboodt

En een extra merci aan onze ketenstarters: Greet Mennes Mieke Hoppenbrouwers Ward Matterne Joris Moeremans Roosmarijn Smits Anne Bossens Marijke Smits Filip Aerts Manu De Bruyn Kati Verstrepen Annemie Scheers Astrid Wuyts Wim Bossens Roel Smits Hilde Mampaey Liesbet Heyman Jessie Kerckhofs Liesje Peeters Edith Borghijs Caroline huyskens Elke Van Oosten Annelies vrijsen Ilse Borghijs Hilde Verbruggen

Speciale actie in Boom!

In plaats van de lepels te verdelen aan wie een bijdrage kan doen, verdelen we ze aan maatschappelijk kwetsbare mensen in Boom, oa aan de gezinnen die rekenen op Welzijnsschakels. Zo leggen we de nadruk op het feit dat zowel in Boom als in het Zuiden iedereen toegang verdient tot goed, gezond eten.

Als stimulans legt het Lokaal Bestuur Boom 5 euro op voor elke gift die binnenkomt via onze actie-pagina.

Steun deze actie

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 208 dagen afgelopen.